Menu

Delegowanie zadań i ogromne korzyści z tego wynikające

Wraz z rozwojem każdej firmy osoba, którą ją prowadzi i nią zarządza jest nadrzędną osobą decyzyjną i często tylko i wyłącznie ona zajmuje się wieloma kwestiami. A jednak, rozwój oznacza namnażanie się obowiązków i rzeczy, o których trzeba koniecznie pamiętać każdego dnia. W efekcie, ilość zadań ciągle rośnie, wzrasta też poziom stresu, aż do momentu, kiedy uświadomimy sobie, że jest pewna granica, za którą pozostaną wszystkie te rzeczy, które powinniśmy wykonać, ale zabrakło nam czasu lub o tym zapomnieliśmy. Jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji – czas na zmiany organizacyjne i delegowanie niektórych zadań po to, aby się odrobinę odciążyć. Nie oznacza to, że od razu musimy zatrudnić pracownika – w sieci dostępne są portale, za pośrednictwem których można zlecić wykonywanie różnych zadań osobom w tej kwestii wyspecjalizowanym.

Delegowanie zadań i zalety tego rozwiązania

Delegowanie zadań jest czymś normalnym i często spotykanym w większości różnego rodzaju organizacji. Delegować zadania można swoim pracownikom jednocześnie wyposażając ich w środki i uprawnienia do tego, aby zadanie mogło zostać wykonane. Przy tym, to od osoby decyzyjnej zależy jakiego rodzaju sprawy to będą. Zazwyczaj przyjmuje się, że sprawy priorytetowe, ważne, kluczowe dla firmy realizuje menadżer, szef lub też kierownik, a deleguje się zadania mniejszej wagi, zadania rutynowe, powtarzalne, które nie są zbyt skomplikowane, ale konieczne do wykonania na czas.

W efektywnym zarządzaniu firmy chodzi o to, aby umieć delegować te zadania, które faktycznie mają charakter powtarzalny, rutynowy i mogą zostać wcielone na stałe do listy obowiązków pracownika. Delegowanie nie oznacza jednak, że rola szefa kończy się na wydaniu polecenia. Zawsze powinien być on obecny i kontrolować to, czy zlecane zadania są dobrze wykonywane i czy są wykonywane w odpowiednim, określonym terminie. Konieczna jest odpowiednia komunikacja, dzięki której faktycznie wszystkie zadania mogą być realizowane według ustalonego harmonogramu. Skuteczne delegowanie polega na tym, aby podsycać motywację pracownika do wykonywania powierzonych mu zadań, nawet jeśli nie są one zbyt ambitne. Wówczas można zyskać pewność, że wszystko zostanie zrobione dobrze, z pełnym zaangażowaniem.

Delegowanie ma wiele zalet. Pozwala odciążyć osobę decyzyjną, sprawia, że może ona swój cenny czas poświęcić na rzeczy pilniejsze, ważniejsze i takie, które rozwiną firmę jeszcze bardziej. Żmudne i nudne obowiązki muszą zostać wykonane, ale w żaden sposób nie przyczyniają się do rozwoju – dlatego też warto je delegować.

Delegowanie zadań osobom po części anonimowym

Takie delegowanie zadań możliwe jest poprzez wykorzystanie internetu. Ważne jednak, aby szczegółowo opisać swoje wymagania, wynagrodzenie oraz określić ramy czasowe. Oczywiście, aby w ten sposób delegować zadania muszą mieć one taki charakter, aby można było efekty pracy pokazać osobie zamawiającej. Można robić to w formie zleceń, korzystać z portali do tego dedykowanych, gdzie do naszej dyspozycji pozostaje wirtualna sekretarka lub też zdalny asystent.

0 Comment